Ομοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος

 • Πρεβέζης 87, 104 43,
  Λόφος Σκουζέ, Αθήνα
 • info@hfli.gr

 • 210 3841788

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2013

 • Φανή Καράτζου, Πρόεδρος
  Παναγιώτης Λουλάκης, Αντιπρόεδρος Α'
  Βασίλειος Βασιλείου, Αντιπρόεδρος Β'
  Αγγελική Κυπαρισσιάδου, Γενική Γραμματέας
  Ειρήνη Γκιώνη, Ταμίας
  Μιλτιάδης Παραθυράς, Τακτικό Μέλος
  Τζίλιαν Σακελλαρίου, Τακτικό Μέλος
  Νικόλαος Τερζής, Τακτικό Μέλος
  Ιωσηφίνα Τριανταφύλλου, Τακτικό Μέλος
  Δήμητρα Νίνη, Αναπληρωματικό Μέλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Φανή Καράτζου

  Διεύθυνση: Βελλή 16,
                         412 22, Λάρισα

  Τηλέφωνο: 2410 530550

  Κινητό: 6944 623963

  Fax: 2410 533349

  e-mail: fanikaratzou@gmail.com

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 (2017) - 1

Προς: Τα μέλη του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 2017

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνει ότι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα, για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5,00€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160,00€)
 • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών.
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

ΘΕΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος, Δ/νση: Προξ. Κορομηλά 24, τηλ. : 2310264.276 κα Καραχάλιου, έως Πέμπτη 19/12/2017.

1) Αίτηση συμμετοχής.

2) Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (συμπληρώνεται με τα στοιχεία του και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα επιχείρησης).

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζομένου.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του καταρτιζομένου.

5) Φωτοτυπία Τραπεζικού λογαριασμού του καταρτιζομένου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του και το IBAN (25 νούμερα).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Προξένου Κορομηλά 24, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310282402 – Fax: 2310286889 – e-mail: info@hfli.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Τερζής, Πρόεδρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 (2016) - 1

Προς: Τα μέλη του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2016

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνει ότι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα, για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5,00€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160,00€)
 • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική

ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος, Δ/νση: Προξ. Κορομηλά 24, τηλ. : 2310264276 κα Καραχάλιου, έως Πέμπτη 19/12/2016.

1) Αίτηση συμμετοχής.

2) Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (συμπληρώνεται με τα στοιχεία του και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα επιχείρησης).

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζομένου.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του καταρτιζομένου.

5) Φωτοτυπία Τραπεζικού λογαριασμού του καταρτιζομένου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του και το IBAN (25 νούμερα).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Προξένου Κορομηλά 24, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310282402 – Fax: 2310286889 – e-mail: info@hfli.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Τερζής, Πρόεδρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 (2017) - 2

Προς: Τα μέλη του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2017

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνει ότι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-30) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα, για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24%.

 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5,00€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160,00€)
 • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών.
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

ΘΕΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος, Δ/νση: Προξ. Κορομηλά 24, τηλ. : 2310264276 κα Καραχάλιου, έως Παρασκευή 19/1/2018.

1) Αίτηση συμμετοχής.

2) Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (συμπληρώνεται με τα στοιχεία του και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα επιχείρησης).

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζομένου.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του καταρτιζομένου.

5) Φωτοτυπία Τραπεζικού λογαριασμού του καταρτιζομένου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμό λογαριασμού του και το IBAN (25 νούμερα).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Προξένου Κορομηλά 24, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310282402 – Fax: 2310286889 – e-mail: terzisn@nemecis.eu

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Τερζής, Πρόεδρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 (2016) - 2

Προς: Τα μέλη του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2016

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνει ότι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα, για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24%.

 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5,00€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160,00€)
 • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών.
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ (STRESS MANAGEMENT) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ (ANGER MANAGEMENT) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος, Δ/νση: Προξ. Κορομηλά 24, τηλ. : 2310264276 κα Καραχάλιου, έως Παρασκευή 23/12/2016.

1) Αίτηση συμμετοχής.

2) Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (συμπληρώνεται με τα στοιχεία του και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα επιχείρησης).

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζομένου.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του καταρτιζομένου.

5) Φωτοτυπία Τραπεζικού λογαριασμού του καταρτιζομένου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμό λογαριασμού του και το IBAN (25 νούμερα).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Προξένου Κορομηλά 24, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310282402 – Fax: 2310286889 – e-mail: terzisn@nemecis.eu

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Τερζής, Πρόεδρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 (2015)

Προς: Τα μέλη του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2015

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνει ότι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα, για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5,00€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160,00€)
 • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών.
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος, Δ/νση: Προξ. Κορομηλά 24, τηλ. : 2310264.276 κα Καραχάλιου, έως Πέμπτη 19/12/2015.

1) Αίτηση συμμετοχής.

2) Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (συμπληρώνεται με τα στοιχεία του και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα επιχείρησης).

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζομένου.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του καταρτιζομένου.

5) Φωτοτυπία Τραπεζικού λογαριασμού του καταρτιζομένου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμό λογαριασμού του και το IBAN (25 νούμερα).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Προξένου Κορομηλά 24, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310282402 – Fax: 2310286889 – e-mail: terzisn@nemecis.eu

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Τερζής, Πρόεδρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 (2014)

Προς: Τα μέλη του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2014

H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνει ότι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα, για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5,00€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200,00€)
 • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών.
 • Θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΡΩΣΣΙΚΑ)

2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Συνδέσμου Φροντιστηριαρχών Ξένων Γλωσσών Βορείου Ελλάδος, Δ/νση: Προξ. Κορομηλά 24, τηλ. : 2310264.276 κα Καραχάλιου, έως Πέμπτη 19/12/2014.

1) Αίτηση συμμετοχής.

2) Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης (συμπληρώνεται με τα στοιχεία του και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα επιχείρησης).

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταρτιζομένου.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του καταρτιζομένου.

5) Φωτοτυπία Τραπεζικού λογαριασμού του καταρτιζομένου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμό λογαριασμού του και το IBAN (25 νούμερα).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Προξένου Κορομηλά 24, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310282402 – Fax: 2310286889 – e-mail: terzisn@nemecis.eu

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Τερζής, Πρόεδρος

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση: Πρεβέζης 87, 104 43,
                       Λόφος Σκουζέ, Αθήνα

 • e-mail: info@hfli.gr

 • Τηλέφωνο - Fax: 210 3841788

Φόρμα Αποστολής Email